Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Цели

Основните цели на проекта са създаването на обучително съдържание и методология, предназначени за млади работещи, насочени към социални и комуникативни умения, включващи:

  1. Устна и писмена комуникация (презентиране, език на тялото, умения за водене и следване на група, обратна връзка, срещи, договаряне) .
  2. Информация, относно информационните технологии (търсене в интернет, обществени и частни услуги, електронна поща, социални мрежи, дейности за свободното време).
  3. Културно образование.
  4. Включване на трудовия пазар(умения за разбиране, ефективни взаимоотношения в работната среда, кариерно развитие, финанси, управление на времето).

This project (2012-1-TR1-LEO04-35828-10) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.