Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Amaç

2

Genel anlamda okulu terk eden gençler, 16-25 yaş aralığında ortaöğrenimden ayrılmış kişilerdir. Bireylere maliyet inin ötesinde, okulu erken bırakanlar ekonomik büyüme ve rekabet gücünü engellemektedir. Yüksek teknolojili modern ekonomiler, kalifiye işçi ihtiyacını üst düzeyde hissederler ve okulu bırakanların sosyal yardımlara talep olasılığını daha yükselterek devlet kaynakları üzerinde baskı unsuru olduğunu düşünürler.

Okulu erken terk ile mücadele için AB'nin 2020 yılına kadar, okulu bırakma oranını azaltarak %10’un altında ortalamaya inmeyi hedeflemektedir.

Projenin genel amaçları ise: 

  1. Okulu terk eden gençler için çalışma ortamında destekleyici bir eğitim yaklaşımı geliştirmek, 
  2. Okulu terk eden gençler için iletişim becerileri, yeni teknolojilerin kullanımı, kültürel ve mesleki eğitim programları geliştirmek,
  3. Çırak olarak çalışan gençlerin eğitimi için eğitimler yürüten kurumlarla bir ağ oluşturmaktır.

 

Projenin ürünleri/çıktıları ise şunlardır:

  • Katılımcı ülkelerdeki eğitimler için ihtiyaç analizi 
  • Okulu terk etmiş gençlerin eğitimi için çalışan kurumlara ait veritabanı
  • Eğitim içeriği
  • Web sitesi
  • Eğitimciler için online yönergeler
  • Eğitimlere ve yönderliğe ilişkin değerlendirme raporu
  • E-bültenler

 1

3

 

Bu proje (2012-1-TR1-LEO04 35828-10), Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.