Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Etki

Hedef grup üzerinde pozitif etkiler şunlardır: :

  1. Bilgi dönüşümü  - “Okulu terk eden gençlerin uyum programı” projesinin bir sonucu olarak katılımcılar çalıştıkları firmalarda daha esnek düşünceli ve toleranslı davranacaklardır. Kendilerinin bir çalışan olarak yapması gereken görevlerini daha iyi kavrayacaklardır. Duygusal açıdan farkındalıkları artacaktır.
  2. Davranışsal dönüşüm - Okulu terk eden gençlerin uyum programı” projesi, dezavantajlı gençlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır. Bu gençlerin hayatın her aşamasına üretkenlik olarak katılmalarının anlaşılabilir olması birinci ve esas adımdır. Projede mentorluk ve eğitim faaliyetlerine daha fazla önem verilecektir. Sosyal ve mesleki hayatın bir parçalı olarak, dezavantajlı bireylere davranış ve bilgi dönüşümü ile çözümler sunacaktır.
  3. Katılımcı olma – Dezavantajlı gençlerin mümkün olduğunca çok fırsatlardan ve eğitimlerden faydalanması sağlanacaktır. 

 

Bu proje (2012-1-TR1-LEO04 35828-10), Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.