Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Hedefler

Projenin ana hedefleri okulu terk eden, çalışan gençler için sosyal ve iletişim becerilerini içeren eğitim yöntem ve içeriğini tasarlamak ve geliştirmektedir. Bu içerik şunları kapsar: 

  1. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri (sunum, beden dili, dinleyeni etkileme, geri dönüş alma, yüz yüze görüşmeler, karşılıklı anlaşma ile çatışmayı önleme)
  2. Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı (internette etkin arama, e-devlet uygulamaları, kamu hizmetlerine online erişim, e-posta kullanımı, sosyal ağların kullanımı, serbest zaman planlaması) 
  3. Kültürel eğitimler
  4. Çalışma hayatına katılım (Kendi yeterliliklerine ve gücünü anlama, etkin çalışma ortamı ve düzgün ilişkiler, kariyer planlaması, zaman yönetimi)

 

Bu proje (2012-1-TR1-LEO04 35828-10), Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.