Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Ortaklar

BEST Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitim Merkezi (Avusturya)  - www.best.at - karin.kronika (α) best.at

Sosyal Uygulamalar Toplum Merkezi Vakfı (Bulgaristan) - www.spbc-fondation.org - fondacia_spo (α) abv.bg

IKME Sosyo-Politik Araştırmalar Enstitüsü (Kıbrıs) - www.ikme.eu - ikme (α) ikme.eu

Gençlik Sosyal Refah ve Çalışma Merkezi (Almanya) - www.jusev.de - jusev (α) jusev.de

Eğitim ve Mesleki Yönlendirme Enstitüsü (Yunanistan) - www.iekep.gr - iekep (α) iekep.gr

Eğitim – Yenilik – Çalışma Mesleki Eğitim Merkezi (İtalya) - www.filprato.it - info (α) filprato.it

Thorn Enstitüsü (Portekiz) - www.isesp.pt - isesp (α) isesp.pt

Alexandru Ioan Cuza Universitesi (Romanya) - www.uaic.ro - soitu (α) uaic.ro

Pendik Mesleki Eğitim Merkezi (Türkiye) - www.pendikmem.meb.k12.tr - pendikmesem (α) hotmail.com

Süleyman Şah Üniversitesi (Türkiye) - www.ssu.edu.tr - bilgi (α) ssu.edu.tr

 

 

Bu proje (2012-1-TR1-LEO04 35828-10), Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.